SUS BiH –  Svjetski Univerzitetski Servis Bosne i Hercegovine

ZNANJE JE SNAGA!

Dobrodošli u Svjetski Univerzitetski Servis Bosne i Hercegovine

 

O NAMA

SVJETSKI UNIVERZITETSKI SERVIS

 

SUS BiH je neprofitna organizacija čija je misija da: obezbijedi aktivnu i kontinuiranu podršku u oblasti visokog obrazovanja kako bi olakšalo uključivanje BiH u Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA) kao i pružanje podrške iz ove oblasti za modernizaciju i reformu visokog obrazovanja u BiH.

 

VIZIJA SUS BIH

Naša vizija je da postanemo istaknut konsultativni i savjetodavni centar u obrazovnom sistemu BiH.

PROJEKTI

Kroz projekte reforme visokog obrazovanja SUS BiH značajno doprinosi unaprijeđenju polisa na svim javnim Univerzitetima u BiH

PROGRAMI

Programi SUS-a BiH imaju za cilj da pruže podršku obrazovanju u BiH

 

MISIJA

SUS B&H je neprofitna organizacija čija je misija da obezbijedi aktivnu i kontinuiranu podršku sektorima visokog obrazovanja, naučnog istraživanja i civilnog društva u BiH uvećavanjem vrijednosti i znanja kako pojedinaca tako i interesnih grupa.