Uslove

Molimo vas da pažljivo izučite ovu deklaraciju o upotrebi pre nego što pristupite Usluzi.

Molimo vas da pažljivo pročitate i shvatite ovu Deklaraciju pre nego što pristupite ili koristite Uslugu. Ova Deklaracija se odnosi na sve korisnike, posetioce i ostale pojedince koji pristupaju Usluzi ili je koriste.

Vaš pristup i korišćenje Usluge podležu vašem prihvatanju i poštovanju ove Deklaracije. Upotrebom ili pristupom Usluzi, potvrđujete da prihvatate i saglasni ste sa svim odredbama ove Deklaracije. Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim delom ove Deklaracije, nemojte koristiti Uslugu.

Intelektualna svojina

Usluga, zajedno sa svojim originalnim sadržajem, funkcionalnostima i mogućnostima, je i ostaje ekskluzivno vlasništvo sus.ba i njenih licencodavaca. Usluga je zaštićena autorskim pravima, zaštitnim znacima i drugim zakonima Islanda i drugih relevantnih jurisdikcija. Upotreba naših zaštitnih znakova i trgovinskog imidža nije dozvoljena u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom bez prethodnog pismenog odobrenja sus.ba.

Povezanost sa drugim web stranicama

Naša Usluga može sadržavati veze ka web stranicama ili uslugama trećih lica koje nisu pod kontrolom sus.ba.

Napominjemo da sus.ba nema kontrolu nad sadržajem, politikama privatnosti ili praksama web stranica ili usluga trećih lica. Dodatno, slažete se i prepoznajete da sus.ba neće biti odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak koji može nastati ili je navodno proizašao iz korišćenja ili oslanjanja na takav sadržaj, proizvode ili usluge dostupne putem ovih web stranica ili usluga.

Toplo preporučujemo da pregledate uslove i odredbe, kao i politike privatnosti, svake treće strane web stranice ili usluge koje posetite.

Završetak korišćenja

Imajte na umu da mi zadržavamo pravo da odmah prekinemo ili suspendujemo vaš pristup Usluzi bez prethodne obaveštenosti ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kršenje ovih Uslova.

Nakon završetka, prestaje vaše pravo korišćenja Usluge.

Ograničenje odgovornosti

Ni sus.ba, njeni direktori, zaposleni, partneri, agenti, dobavljači ili pridružene osobe neće snositi odgovornost za neizravnu, slučajnu, specijalnu, posledičnu ili kaznenu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak profita, podataka, korišćenja, ugleda ili drugih nematerijalnih gubitaka koji proističu iz (i) vašeg korišćenja Usluge, (ii) aktivnosti ili sadržaja trećih lica na Usluzi, (iii) bilo kog sadržaja dobijenog kroz Uslugu, i (iv) neovlašćenog pristupa, korišćenja ili modifikacija vaših prenosa ili sadržaja, bez obzira na osnovu garantovanja, ugovora, nepažnje (uključujući i nemar) ili bilo koju drugu pravnu teoriju, čak i ako ste bili obavešteni o mogućnosti takve štete.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Korišćenje Usluge je isključivo na vaš rizik. Usluga je obezbeđena “KAKVA JE” i “KAKVA JE DOSTUPNA”. Usluga se pruža bez ikakvih garancija, bilo izričitih ili podrazumevanih, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumevane garancije trgovine ili pogodnosti za određenu namenu.

Napomena:

Za dublje informacije, molimo pročitajte opise koji su priloženi uz svaki proizvod.

Sve informacije na web stranici sus.ba služe samo u informativne svrhe i ne treba da zamenjuju profesionalne medicinske savete ili tretman.

Molimo vas da imate na umu sledeće:

Pre donošenja odluka, obratite pažnju na detaljne opise priložene uz svaki proizvod.

Sve informacije dostupne na web stranici ne bi trebale biti jedini faktor prilikom izbora dijete, lekova, terapije, metoda mršavljenja i slično.

Pre započinjanja bilo kog oblika tretmana, uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili drugim kvalifikovanim medicinskim stručnjakom. Informacije na ovoj web stranici ne treba koristiti za postavljanje dijagnoze, tretiranje ili sprečavanje bilo koje bolesti bez nadzora stručnjaka.

Sve informacije objavljene na ovoj web stranici, uključujući informacije o zdravlju, medicinskim i kozmetičkim uslugama, ishrani i mršavljenju, služe samo u informativne svrhe i ne zamjenjuju medicinski dijagnostikovan savet, preporuke ili terapiju za specifična stanja.

Ova web stranica ne garantuje niti daje bilo kakve izjave, bilo izričite ili podrazumevane, u vezi sa informacijama prisutnim na njoj. U nikakvom slučaju ova web stranica, njeni sadržavaoci ili konsultanti nisu odgovorni prema bilo kojoj osobi za eventualne štete koje proisteknu iz korišćenja informacija sa ove web stranice.

Ova web stranica ne preuzima odgovornost za informacije, uključujući one vezane za zdravlje, prisutne u sadržaju i oglasima, bez obzira na to da li su ih autori postavili na web stranicu ili su ih platili treći.